Начало Новини Събития Публикации Контакти
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
english
 
2014 Младежка конференция по сигурността


КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА

 

 

Желаещите за участие могат да се запишат като изпратят информация за себе си на edu@sofiaforum.bg

Краен срок за записване 11 ноември 2014г. 

 

Програмата и лекторите на конференцията могат да бъдат намерени тук.

 

Информация за организацията и протичането на конференцията. 

 

ВАЖНО!    ВСЕКИ участник в конференцията може да разработи и представи на комисията материал за публикуване в сборника на конференцията. Срок - 30 ноември 2014 година!

 

Софийски форум за сигурност и Българската академия на науките съвместно с фондация "Конрад Аденауер", Студентски дипломатически клуб, САИМО, Студентски клуб на политолога и с медийната подкрепа на UNA News Bulgaria организират Конференция по въпросите на сигурността за изследователи на възраст до 32 години. Конференцията ще се проведе на 12 ноември 2014 г. в Голямата зала на Българската академия на науките от 9.00 ч.  и е част от Годишната конференция по сигурността, която се провежда на 13 и 14 ноември 2014 г. www.2014asrc.sofiaforum.bg

Целта на Конференцията е да даде възможност за изява на младежи по въпросите на националната и международната сигурност. Участниците в конференцията ще могат да обсъждат проблемите на сигурността, като по този начин генерират идеи за решения на проблеми и следване на политики в определени области.

Конференцията тематично ще бъде разделена на три сесии. Лекторите на Конференцията ще бъдат определени от комисия от Софийски форум за сигурност сред заявилите желание за участие. Темите са:

  • Предизвикателства за българската национална сигурност в контекста на регионалната  и международната сигурност
  • Кибер-сигурност и персоналната сигурност в интернет - проблеми и решения
  • Аспекти на сигурността: енергийна и екологична сигурност

Заявки за участие:

Всеки желаещ да участва следва да изпрати имейл на адрес edu@sofiaforum.bg, съдържащ три имена. Ако е студент или докторант следва да бъдат посочени учебно заведение и специалност.

 

В имейла следва да се посочи дали желае да участва като лектор или модератор и дали ще представи разработка за публикуване.

 

Всички разходи за участие, като пътни, дневни и квартирни /ако има такива/ се поемат от самите участници.

 

Лектори на конференцията:

Желаещите да участват в конференцията като лектори или модератори следва да заявят това изрично в имейла, както и да приложат кратък материал - до 2 печатни страници, който да включва:

  1. темата, която желае да представи,
  2. ясно формулиран/и проблем/и,
  3. формулирани основни тези, които ще бъдат развити в изказването,
  4. изводи,
  5. предложения за решения и/или политики.

Материалите следва да бъдат изпратени на edu@sofiaforum.bg не по-късно от 20 октомври 2014 г. Изпратени по-късно материали няма да бъдат взимани под внимание за участие в Конференцията.

На базата на представените материали комисия от експерти по сигурност и международни отношения от Софийски форум за сигурност ще избере лекторите и модераторите, които ще участват в отделните сесии на Конференцията. Списък с имената на одобрените лектори и модератори ще бъде качен на сайта на Софийски форум за сигурност (www.sofiaforum.bg) до 26 октомври 2014 г.

До 11 ноември 2014 г. одобрените за лектори участници следва да представят писмено цялостно разработени материали съгласно общите изисквания за писмени разработки.

Провеждане на Конференцията:

Лекторите ще имат възможност да представят своите тези и заключения от разработките си в рамките на 10 минути. След изложенията ще има възможност за въпроси и коментари от страна на останалите участници. Всеки панел е с продължителност 70 минути и ще включва 5 лектора и модератор.

Изисквания за писмени разработки:

Младите изследователи следва да представят анализ по темата, написан грамотно и на правилен български език. Разработките трябва да съответстват на зададените по програма теми на Конференцията. Използваните източници следва да бъдат коректно посочени. Разработката да бъде до 10 печатни страници, шрифт - Times New Roman 14, разред – 1,5.

Публикуване:

Организаторите ще издадат сборник с материали по темите на Конференцията. В него ще бъдат включени писмените разработки на лекторите и модераторите.

Всеки млад изследовател може да изпрати материал, който да отговаря на изискванията за писмена разработка. Ако материалът бъде одобрен от комисия, той също ще бъде включен в сборника.  Разработките следва да бъдат изпратени до 30 ноември 2014 г. на адрес edu@sofiaforum.bg.

 

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 – Регистрация

Откриване:  Академик Стефан Воденичаров, д-р Марко Арнд, Йордан Божилов 

9:30 – 10:40Първа сесия "Предизвикателства за българската национална сигурност в контекста на регионалната  и международната  сигурност"

10:40 – 11:00Кафе пауза

11:00 – 12:10 Втора сесия "Кибер сигурност и персоналната сигурност в интернет - проблеми и решения"

12:10 – 12:40Кафе пауза

12:40 – 14:00Трета сесия "Аспекти на сигурността: енергийна и екологична сигурност"